Lisans

BIOL 351 GENETİK LABORATUVARI Ders İzlencesi

Ders Adı:GENETİK LABORATUVARI
Ders Kodu:BIOL 351
Ders Türü:Undefined
Ders Düzeyi:Undergraduate (First Cycle)
Açıldığı Dönem:3
Yarıyılı:Fall
AKTS Kredisi:2
AKTS Kredisi:1
Öğretim Eleman(lar)ı:Hüseyin TOMBULOĞLU A-238 ( htombuloglu@fatih.edu.tr )
Ders Koordinatörü:Hüseyin TOMBULOĞLU
Ders Hedefleri:To learn basic genetics laboratory skills.
Dersin Tanımı:Bu dersin amacı, temel genetik uygulamalardaki yeteneğin geliştirilmesidir. Ayrıca Drosophila sineğinin genetiği, Drosophila' nın politen kromozomu, cinsiyete bağlı kalıtım, fenotipin belirlenmesinde insan genetiği ve soyağacı(pedigree) analizini inceler.
Öğrenme Çıktıları:1. Name genetics laboratory terminology
2. Label fingerprinting for polygenic inheritance
3. Apply Genetic techniques
Mode of Delivery:Face-to-Face
Önşartlar:None
Eş Şartlar:None
Ders İçeriği:
( Haftalık Ders Planı )
HaftaKonular
1Introduction
2EXPERIMENT 1:Human Genetics / Determining Human Phenotypes and Genotypes
3EXPERIMENT 2:The Method for the Detection of Barr Body from Hair Root
4EXPERIMENT 3:Polygenic Inheritance ? Fingerprint Ridge Count
5EXPERIMENT 4:PTC Tasting Comparing Traits
6EXPERIMENT 5: Observing Mutant Fruit Flies
7EXPERIMENT 6:Separation of Eye Pigments of D. Melanogaster Using Paper Chromatography
81st Mid-term exam
9EXPERIMENT 7:DNA Isolation, Standard Protocol for Human or Animal Tissue and Cultured Cells
10EXPERIMENT 8:DNA Typing (DNA Fingerprinting) in Criminal Investigation (Forensic Science)
11EXPERIMENT 9:DNA Typing (DNA Fingerprinting) in Criminal Investigation (Forensic Science)
12EXPERIMENT 10:Identification of Polymorphic Alleles
13EXPERIMENT 11:Metabolism of Toxicants, Detecting Polymorphisms of Glutathione S-Transferases, Genetic Biomarker for Oxidative/Radical Damage, and Susceptibility for Various Cancers
14EXPERIMENT 12:Metabolism of Toxicants, Detecting Polymorphisms of Glutathione S-Transferases, Genetic Biomarker for Oxidative/Radical Damage, and Susceptibility for Various Cancers
Ders Materyalleri:Lab manual, lecture presentations
Öğretim Metodları:Lectures, Practical Sessions
Değerlendirme Ölçütleri:
MetoduSayısı (%)
Quiz510
Ödev1060
Final Sınavı130
Eğitim Dili:English
Work Placement(s):N/A

Bölümdeki Programlar

Biyoloji (İngilizce) 

Müfredat

1. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
MATH 113 ANALİZ I   4 2 5  7  10
CHEM 105 GENEL KİMYA I   3 2 4  9  10
BIOL 103 ORYANTASYON   1 1 1  4  1
BIOL 101 GENERAL BIOLOGY I   3 2 4  8  10
APHR 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I   2 0 2  2  3
13 7 16  30  34
 
2. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
MATH 114 ANALİZ II   4 0 4  7  10
CHEM 106 GENEL KİMYA II   3 2 4  9  10
CENG 103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ I   3 2 4  6  8
BIOL 104 BİYOÇEŞİTLİLİK   3 0 3  3  3
BIOL 102 GENEL BİYOLOJİ II   3 2 4  4  9
APHR 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II   2 0 2  2  5
18 6 21  31  45
 
3. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
TURK 101 TÜRK DİLİ I   2 0 2  2  5
PHYS 103 GENEL FİZİK I   3 2 4  7  10
BIOL 251 GENEL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI I   0 2 1  1  2
BIOL 203 GENEL EKOLOJİ   3 0 3  8  7
BIOL 201 GENEL MİKROBİYOLOJİ I   3 0 3  8  7
XXX xxx NON-TECHNICAL ELECTİVE 3 0 3  4  7
14 4 16  30  38
 
4. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
TURK 102 TÜRK DİLİ II   2 0 2  2  5
PHYS 104 GENEL FİZİK II   3 2 4  7  10
CHEM 207 ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ   3 0 3  7  6
BIOL 254 HÜCRE BİYOLOJİSİ LABORATUVARI   0 2 1  1  4
BIOL 252 GENEL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI II   0 2 1  1  5
BIOL 204 HÜCRE BİYOLOJİSİ   3 0 3  4  7
BIOL 202 GENEL MİKROBİYOLOJİ II   3 0 3  4  7
XXX xxx NON-TECHNICAL ELECTİVE 3 0 3  4  7
17 6 20  30  51
 
5. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 357 MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI   0 4 2  4  2
BIOL 355 BİYOKİMYA LABORATUVARI I   0 2 1  2  4
BIOL 353 FİZYOLOJİ LABORATUVARI I   0 2 1  2  2
BIOL 351 GENETİK LABORATUVARI   0 2 1  2  2
BIOL 307 MOLEKÜLER BİYOLOJİ   3 0 3  5  7
BIOL 305 BİYOKİMYA I   3 0 3  5  7
BIOL 303 FİZYOLOJİ I   3 0 3  5  7
BIOL 301 GENETİK   3 0 3  5  7
12 10 17  30  38
 
6. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 356 BİYOKİMYA LABORATUVARI II   0 2 1  2  4
BIOL 354 FİZYOLOJİ LABORATUVARI II   0 2 1  2  2
BIOL 352 MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVARI   0 2 1  2  2
BIOL 306 BİYOKİMYA II   3 0 3  8  7
BIOL 304 FİZYOLOJİ II   3 0 3  8  7
BIOL 302 MOLEKÜLER GENETİK   3 0 3  8  7
9 6 12  30  29
 
7. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
XXX xxx NON-TECHNICAL ELECTİVE 3 0 3  4  7
BIOL xxx TECHNICAL ELECTİVE 3 0 3  8  8
XXX xxx TECHNICAL ELECTİVE 3 0 3  5  8
XXX xxx TECHNICAL ELECTİVE 3 0 3  5  8
BIOL xxx TECHNICAL ELECTİVE 3 0 3  8  8
15 0 15  30  39
8. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
XXX xxx NON-TECHNICAL ELECTİVE 3 0 3  4  7
BIOL xxx TECHNICAL ELECTİVE 3 0 3  8  8
XXX xxx TECHNICAL ELECTİVE 3 0 3  5  8
XXX xxx TECHNICAL ELECTİVE 3 0 3  5  8
BIOL xxx TECHNICAL ELECTİVE 3 0 3  8  8
15 0 15  30  39

Toplam Mezuniyet Kredisi: 132 / Toplam AKTS Kredisi: 241

BİLGİ: Aşağıdaki seçmeli derslerin hepsi açılmamaktadır. İlgili dönemde açılacak olan dersler ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz.

Seçmeli Dersler

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (3+0) 3 Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 401 TOKSİKOLOJİ 3 0 3 8 8
BIOL 402 SUMMER TRAINING AND PRESENTATION 3 0 3 8 8
BIOL 403 MEDİKAL MİKROBİYOLOJİ 3 0 3 6 8
BIOL 404 İMMÜNOLOJİ 3 0 3 7 9
BIOL 405 VİROLOJİ 3 0 3 6 8
BIOL 406 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3 0 3 6 8
BIOL 407 MİKROBİYAL GENETİK 3 0 3 6 8
BIOL 408 KANSER BİYOLOJİSİ 3 0 3 6 8
BIOL 409 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE SEÇME KONULAR 3 0 3 6 8
BIOL 410 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ 3 0 3 6 8
BIOL 411 BİYOİSTATİSTİK 3 0 3 6 8
BIOL 412 IMMUNITY TO MICROBIAL AGENTS 3 0 3 6 8
BIOL 413 POPULASYON GENETİĞİ VE EVRİM 3 0 3 8 8
BIOL 414 BITKI BIYOTEKNOLOJISI 3 0 3 6 8
BIOL 415 BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 6 8
BIOL 416 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS FOR BIOLOGISTS 3 0 3 6 8
BIOL 417 MANTARLAR VE ZEHİRLENME 3 0 3 6 8
BIOL 418 BİYOTEKNOLOJİ VE GEN MÜHENDİSLİĞİ 3 0 3 6 8
BIOL 419 BİYOİNFORMATİK 3 0 3 7 9
BIOL 420 BIYOTEKNOLOJI VE ETIK 3 0 3 6 8
BIOL 421 FUNGUS BİYOLOJİSİ 3 0 3 6 8
BIOL 422 GELIŞIM BIYOLOJISI 3 0 3 8 8
BIOL 423 CLINICAL IMMUNOLOGY 3 0 3 8 8
BIOL 424 NEUROBIOLOGY 3 0 3 8 8
BIOL 425 GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS 3 0 3 8 8
BIOL 426 BIOMIMICRY 3 0 3 8 8
BIOL 427 FORENSIC BIOLOGY 3 0 3 8 8
BIOL 428 PRINCIPLES OF LABORATORY ANIMAL SCIENCE 3 0 3 8 8
BIOL 429 PLANT ECOLOGY 3 0 3 8 8
BIOL 430 EDUCATION TECHNIQUES IN BIOLOGY 3 0 2 8 8
CENG 201 VERİ YAPILARI 3 0 3 5 7
CENG 203 SAYISAL SİSTEMLER 3 2 4 6 10
CENG 204 PROGRAMLAMA DİLLERİ 3 0 3 6 10
CENG 217 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 3 0 3 7 10
CENG 252 BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU 3 0 3 7 10
CENG 304 OTOMAT TEORİSİ VE FORMAL DİLLER 3 0 3 5 7
CENG 305 ALGORİTMA ANALİZLERİ 3 0 3 8 12
CENG 310 WEB PROGRAMLAMA 3 0 3 7 13
CENG 341 İŞLETİM SİSTEMLERİ 3 0 3 8 11
CENG 351 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 3 0 3 7 11
CENG 362 BİLGİSAYAR AĞLARI 3 2 4 8 13
CENG 401 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 3 0 3 5 8
CENG 410 TASARIM KALIPLARI VE ÇERÇEVELERİNE GİRİŞ 3 0 3 5 7
CENG 453 E-İŞ/E-TİCARETE GİRİŞ 3 0 3 5 7
CENG 454 XML VE WEB HİZMETLERİ 3 0 3 5 7
CENG 456 MULTİMEDYA SİSTEMLERİ 3 0 3 5 7
CENG 464 DAĞITIK SİSTEMLER 3 0 3 5 7
CENG 465 GEZGİN VE KABLOSUZ AĞLAR 3 0 3 5 7
CENG 471 SPECIAL TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I 3 0 3 5 7
CENG 482 AĞ GÜVENLİĞİ 3 0 3 5 7
CENG 484 GÖMÜLÜ SİSTEMLER 3 0 3 5 7
CENG 491 SİNİR AĞLARINA GİRİŞ 3 0 3 5 7
CENG 492 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ 3 0 3 5 7
CENG 498 BİTİRME PROJESİ II 0 6 3 10 17
GEO 321 BIOGEOGRAPHY 3 0 3 5 7
GEO 322 NATURAL HAZARDS 3 0 3 4 5
GEO 324 HYDROLOGY 3 0 3 4 5
GEO 342 GLOBAL CLIMATE CHANGE 3 0 3 5 7
GEO 441 ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN TURKEY 3 0 3 5 7
ENVE 200 SEMİNER VE TEKNİK GEZİ 0 2 1 1 3
ENVE 203 ÇEVRE KİMYASI I 2 2 3 5 8
ENVE 204 ÇEVRE KİMYASI II 2 2 3 5 7
ENVE 210 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME BİLİMİ 3 0 3 5 6
ENVE 212 ÇEVRE EKOLOJİSİ 3 0 3 5 7
ENVE 301 BİYOLOJİK PROSESLER 3 0 3 5 7
ENVE 304 ATIKSU ARITIMINDA TEMEL İŞLEMLER VE PROSESLER 3 0 3 5 8
ENVE 312 SU GETİRME VE KANALİZASYON 3 0 3 5 9
ENVE 344 KATI ATIK YÖNETİMİ 3 0 3 5 7
ENVE 402 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ 3 0 3 5 7
ENVE 407 HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLU 3 0 3 5 7
ENVE 408 DENİZ KİRLİLİĞİ 3 0 3 5 7
ENVE 411 ÇEVRE VE ENERJİ 3 0 3 5 7
ENVE 415 ZEMİN MEKANİĞİ 2 2 3 5 7
ENVE 417 ÇEVRE HUKUKU 3 0 3 5 7
ENVE 432 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 3 0 3 5 7
ENVE 498 BİTİRME PROJESİ II 0 4 2 5 11
EEE 202 DEVRE TEORİSİ II 3 2 4 7 9
EEE 237 MİKROİŞLEMCİLERE GİRİŞ 2 2 3 5 6
EEE 286 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ 3 0 3 6 8
EEE 292 ELEKTRONİK DEVRELER VE AYGITLAR 3 2 4 5 7
EEE 316 HABERLEŞME I 3 2 4 6 7
EEE 322 ELEKTRONİK II 3 2 4 7 9
EEE 338 LİNEER KONTROL SİSTEMLERİ 3 2 4 6 9
EEE 362 ELEKTRİK MAKİNALARI II 3 2 4 6 9
EEE 373 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ 3 0 3 5 7
EEE 415 MODÜLASYON VE KODLAMAYA GİRİŞ 3 0 3 5 7
EEE 421 ANALOG TÜMLEŞİK DEVRE TASARIMI 3 2 4 6 8
EEE 431 AYRIK ZAMAN KONTROL SİSTEMLERİ 3 2 4 6 8
EEE 445 FIBER OPTIC SENSORS 3 0 3 5
EEE 451 SAYISAL İŞARET İŞLEME 3 2 4 6 8
EEE 484 ANTENLER VE YAYILIMA GİRİŞ 3 0 3 5 7
EEE 496 ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR II 3 0 3 5 7
EEE 498 BİTİRME PROJESİ 0 6 3 9 12
IE 218 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II 3 1 3 7 10
IE 321 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL I 3 0 3 6 9
IE 322 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL II 3 0 3 5 7
IE 344 KALİTE KONTROL 2 2 3 5 7
IE 346 SİSTEM ANALİZİ VE SİMÜLASYON 2 2 3 5 7
IE 401 ENDÜSTRİ STAJI II 0 0 0 2 4
IE 430 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3 0 3 5 7
IE 455 UYGULAMALI OPTİMİZASYON 3 0 3 5 7
IE 470 TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ 3 0 3 5 7
IE 473 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA 3 0 3 5 7
IE 476 İMALAT SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ NE ANALİZİ 3 0 3 5 7
IE 481 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR I 3 0 3 5 7
PHIL 207 AHLAK SİSTEMLERİ 4 0 4 5 10
PHIL 304 BİLİM, TEKNOLOJİ, DEĞERLER VE TOPLUM 3 0 3 5 7
PHIL 327 INTRODUCTION TO APPLIED ETHICS 3 0 3 5 7
PHIL 328 UYGULAMALI AHLAKTA KONULAR 3 0 3 6 7
PHIL 403 ÇEVRE FELSEFESİ VE ÇEVRE AHLAKI 3 0 3 5 7
PHIL 405 PHILOSOPHY OF BIOLOGY 3 0 3 6 8
PHIL 406 BIOETHICS 3 0 3 6 8
PHYS 206 OPTİK 3 0 3 6 9
PHYS 208 KLASİK MEKANİK 4 0 4 7 9
PHYS 210 MODERN FİZİK 3 0 3 6 9
PHYS 252 FİZİK LABORATUAR IV 0 2 1 2 4
PHYS 304 KUANTUM MEKANİK II 3 0 3 6 9
PHYS 306 ELEKTROMANYETİK TEORİ II 3 0 3 6 9
PHYS 324 İSTATİSTİK FİZİK 3 0 3 6 9
PHYS 352 FİZİK LABORATUAR VI 0 2 1 2 4
PHYS 404 NÜKLEER VE PARÇACIK FİZİĞİ 3 0 3 6 8
PHYS 406 MOLEKÜLER FİZİĞİ 3 0 3 7 10
PHYS 422 KATIHAL FİZİĞİ II 3 0 3 6 7
PHYS 423 YARI İLETKEN FİZİĞİ 3 0 3 6 8
PHYS 424 LAZER 3 0 3 6 8
PHYS 426 KATILARIN MANYETİK ÖZELLİKLERİ 3 0 3 6 8
GBE 201 BIOMECHANICS 3 0 3 5 8
GBE 204 MICROBIAL BIOTECHNOLOGY 2 2 3 5 8
GBE 205 ANALYTICAL BIOCHEMISTRY 2 2 3 5 8
GBE 207 BIOMATERIALS 3 0 3 5 6
GBE 208 APPLIED PHYSIOLOGY 3 0 3 5 6
GBE 210 BIOTHERMODYNAMICS 3 0 3 5 7
GBE 301 BIOSIGNALS AND SYSTEMS 3 0 3 4 7
GBE 302 BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON 3 0 3 5 7
GBE 303 CELL AND TISSUE ENGINEERING 3 2 4 5 7
GBE 304 BIOROBOTICS 3 0 3 5 8
GBE 305 BIOCHEMICAL ENGINEERING 3 0 3 5 7
GBE 306 APPLIED BIOFLUID MECHANICS 3 0 3 5 8
GBE 307 HUMAN GENETICS AND DISEASES 3 0 3 5 8
GBE 308 INT. TO BIOINFORMATICS 2 2 3 5 7
GBE 310 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ TEKNİKLERİ 2 2 3 5 8
GBE 312 TECHNIQUES IN GENETIC ENGINEERING LAB. 0 2 1 1 2
GBE 409 BİYOSENSÖR 3 0 3 6 9
GBE 417 SYSTEMS BIOLOGY 3 0 3 6 9
GBE 418 SENTETİK BİYOLOJİ 3 0 3 6 9
GBE 419 GENLERİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ 3 0 3 6 9
GBE 420 HUMAN GENOMICS AND PROTEOMICS 3 0 3 6 9
GBE 421 GEN TEDAVİSİ 3 0 3 6 9
GBE 422 PROTEİN TASARIMI 3 0 3 6 9
GBE 424 GENETİK BOZUKLUKLAR VE TEDAVİ 3 0 3 6 9
GBE 425 DOKU MÜHENDİSLİĞİ 3 0 3 6 9
GBE 426 ANTIBODY ENGINEERING 3 0 3 6 9
GBE 428 NEUROPSYCHOLOGY 3 0 3 6 9
GBE 433 BİYONANOTEKNOLOJİ 3 0 3 6 9
GBE 434 CELL CYCLE 3 0 3 6 9
GBE 492 GENETIC ENGINEERING PROJECT 3 0 3 9 13
CHEM 201 ANALİTİK KİMYA I 4 0 4 7 8
CHEM 202 ANALİTİK KİMYA II 4 0 4 7 8
CHEM 206 FİZİKO KİMYA I 4 0 4 6 8
CHEM 208 ORGANİK KİMYA I 4 0 4 6 8
CHEM 252 ANALİTİK KİMYA LABORATUARI II 0 4 2 3 4
CHEM 256 FİZİKO KİMYA LABORATUARI I 0 4 2 3 4
CHEM 258 ORGANİK KİMYA LAB. I 0 4 2 3 4
CHEM 306 BİYOKİMYA 3 0 3 6 6
CHEM 307 KUANTUM KİMYASINA GİRİŞ 3 0 3 8 8
CHEM 308 ORGANİK KİMYA II 4 0 4 7 8
CHEM 310 POLİMER KİMYASINA GİRİŞ 3 0 3 5 7
CHEM 312 ANORGANİK KİMYA II 4 0 4 8 12
CHEM 313 PESTİSİD KİMYASININ PRENSİPLERİ 3 0 3 5 7
CHEM 352 ANORGANİK KİMYA LABORATUARI 0 4 2 4 4
CHEM 356 BİYOKİMYA LABORATUARI 0 4 2 4 4
CHEM 402 ARAŞTIRMA PROJESİ 3 0 3 6 7
CHEM 404 BOYALAR VE PİGMENTLER 3 0 3 6 7
CHEM 407 MODERN SPEKTROSKOPİ 3 0 3 5 7
CHEM 408 ELEKTROKİMYA 3 0 3 6 7
CHEM 410 AYIRMA TEKNİKLERİ 3 0 3 6 7
CHEM 414 POLİMER KİMYASI 3 0 3 5 7
CHEM 415 ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI 3 0 3 5 7
CHEM 419 ORGANOMETALİK KİMYA 3 0 3 5 7
CHEM 420 ÇEVRE KİMYASI 3 0 3 4 7
CHEM 432 KATI HAL KİMYASI VE ANORGANİK MATERYALLER 3 0 3 5 7
MATH 202 İLERİ ANALİZ II 4 0 4 8 10
MATH 226 SAYILAR TEORİSİ II 3 0 3 8 10
MATH 230 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 3 5 7
MATH 232 SINIR DEĞER PROBLEMLERİ 3 0 3 7 7
MATH 271 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 3 5 7
MATH 272 SINIR DEĞER PROBLEMLERİ 3 0 3 5 7
MATH 281 OLASILIK VE İSTATİSTİK 3 0 3 5 7
MATH 302 KOMPLEKS ANALİZ II 3 0 3 7 7
MATH 332 SOYUT CEBİR II 3 0 3 8 10
MATH 346 TEMEL İSTATİSTİK 3 0 3 4 7
MATH 348 OLASILIK VE İSTATİSTİK 3 0 3 5 7
MATH 350 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 3 4 7
MATH 375 SAYISAL ANALİZ I 3 0 3 5 7
MATH 376 SAYISAL ANALİZ II 3 0 3 5 7
MATH 379 EŞİTSİZLİKLER 3 0 3 5 7
MATH 410 FONKSİYONEL ANALİZ 3 0 3 10 12
MATH 430 INTRODUCTION TO THEORY OF L-FUNCTIONS 3 0 3 5 7
MATH 440 DİFERANSİYEL GEOMETRY 3 0 3 10 12
MATH 474 FOURIER SERİLERİ VE İNTEGRALLERİ 3 0 3 5 7
MATH 477 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ 3 0 3 5 7
PSY 211 BİYOPSİKOLOJİ 3 0 3 6 7
PSY 220 DUYU VE ALGI 3 0 3 5 9
PSY 229 İNSAN SİNİR SİSTEMİ 3 0 3 5 7
PSY 301 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ I 3 0 3 6 8
PSY 302 COGNITIVE PSYCHOLOGY II 3 0 3 5 8
PSY 310 İNSAN HAFIZASI 3 0 3 5 7
PSY 313 PSYCHOLOGY OF ADDICTION 3 0 3 5 7
PSY 316 INTRODUCTION TO NEUROSCIENCE 3 0 3 5
PSY 410 READINGS IN NEUROSCIENCE 3 0 3 5 7
EDU 202 MEASUREMENT AND EVALUATION 3 0 3 5 8
PCG 405 RESEARCH METHODS IN BEHAVIORAL SCIENCES 3 0 3 5 8
GEN 502 MOLEKÜLER LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI 3 0 3 7,5 10
GEN 503 TIBBİ GENETİK 3 0 3 7,5 10
GEN 504 REKOMBİNAT DNA TEKNOLOJİSİ 3 0 3 7,5 10
GEN 505 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 3 0 3 7,5 10
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (3+0) 3 Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
APHR 305 OSMANLI DÖNEMİNDE ERMENİLER 3 0 3 5 7
APHR 411 CUMHURİYET DÖNEMİ ÇAĞDAŞLAŞMA HAREKETLERİ 3 0 3 5 7
EDU 420 APPLIED EDUCATIONAL ENTREPRENEURSHIP 2 2 3 5 8
ARB 201 ARABIC LANGUAGE I 3 0 3 5 7
CHN 201 ÇİN DİLİ I 3 0 3 5 7
CHN 202 CHINESE LANGUAGE II 3 0 3 5 7
FRE 201 FRANSIZ DİLİ I 3 0 3 5 7
FRE 202 FRANSIZ DİLİ II 3 0 3 5 7
FRE 301 FRANSIZ DİLİ III 3 0 3 5 7
GER 201 ALMAN DİLİ I 3 0 3 5 7
GER 202 ALMAN DİLİ II 3 0 3 5 7
JAP 201 JAPANESE LANGUAGE I 3 0 3 5 7
JAP 202 JAPANESE LANGUAGE II 3 0 3 5 7
PRS 201 FARS DİLİ I 3 0 3 5 7
PRS 202 FARS DİLİII 3 0 3 5 7
RUS 201 RUS DİLİ I 3 0 3 5 7
RUS 202 RUS DİLİ II 3 0 3 5 7
SPN 201 İSPANYOL DİLİ I 3 0 3 5 7
SPN 202 SPANISH LANGUAGE II 3 0 3 5 7

Önşartlı Dersler Tablosu

Ders Kodu Dersin Adı Önşart
BIOL 305BİYOKİMYA I((BIOL 101)(CHEM 204)) veya BBO
BIOL 202GENEL MİKROBİYOLOJİ II((BIOL 101)(BIOL 201)) veya BBO
BIOL 253HÜCRE BİYOLOJİSİ LABORATUVARI(BIOL 101) veya BBO
BIOL 301GENETİK(BIOL 101) veya BBO
BIOL 420BIYOTEKNOLOJI VE ETIK((BIOL 201)(BIOL 202)) veya BBO
BIOL 201GENEL MİKROBİYOLOJİ I(BIOL 101) veya BBO
BIOL 252GENEL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI II((BIOL 101)(BIOL 201)) veya BBO
BIOL 203GENEL EKOLOJİ(BIOL 101) veya BBO
BIOL 251GENEL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI I(BIOL 101) veya BBO
BIOL 408KANSER BİYOLOJİSİ(BIOL 301) veya BBO

Eski ve Yeni Dersler İçin Eşdeğerlik Tablosu

Eski Dersin Kodu Eski Dersin Adı Yeni Dersin Kodu Yeni Dersin Adı
CHEM 204 ORGANİK KİMYA I CHEM 207 ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ
CHEM 204 ORGANİK KİMYA I CHEM 203 ORGANIC BIOCHEMISTRY
CHEM 208 ORGANİK KİMYA I CHEM 203 ORGANIC BIOCHEMISTRY
CHEM 208 ORGANİK KİMYA I CHEM 207 ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ
KİM 208 ORGANİK KİMYA I CHEM 203 ORGANIC BIOCHEMISTRY
KİM 208 ORGANİK KİMYA I CHEM 207 ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ

Yandal Programı

Minor İn Molecular Biology And Genetics

Müfredat

1. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
0 0 0  0  0
 
2. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
0 0 0  0  0
 
3. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 204 HÜCRE BİYOLOJİSİ   3 0 3  4  7
3 0 3  4  7
 
5. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 301 GENETİK   3 0 3  5  7
3 0 3  5  7
 
6. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 307 MOLEKÜLER BİYOLOJİ   3 0 3  5  7
BIOL 302 MOLEKÜLER GENETİK   3 0 3  8  7
6 0 6  13  14
 
7. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 4XX TECHNICAL ELECTIVE I* 3 0 3  5  7
3 0 3  5  7
8. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 4XX TECHNICAL ELECTIVE II* 3 0 3  5  7
3 0 3  5  7
*TECHNICAL ELECTIVES MUST BE SELECTED FROM THE 3 CREDITS BIOLOGY COURSES SHOWN IN THE BELOW TECHNICAL ELECTIVELIST

Toplam Mezuniyet Kredisi: 18 / Toplam AKTS Kredisi: 32

BİLGİ: Aşağıdaki seçmeli derslerin hepsi açılmamaktadır. İlgili dönemde açılacak olan dersler ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz.

Seçmeli Dersler

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (3+0) 3 Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 401 TOKSİKOLOJİ 3 0 3 8 8
BIOL 402 SUMMER TRAINING AND PRESENTATION 3 0 3 8 8
BIOL 403 MEDİKAL MİKROBİYOLOJİ 3 0 3 6 8
BIOL 404 İMMÜNOLOJİ 3 0 3 7 9
BIOL 405 VİROLOJİ 3 0 3 6 8
BIOL 407 MİKROBİYAL GENETİK 3 0 3 6 8
BIOL 408 KANSER BİYOLOJİSİ 3 0 3 6 8
BIOL 409 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE SEÇME KONULAR 3 0 3 6 8
BIOL 410 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ 3 0 3 6 8
BIOL 411 BİYOİSTATİSTİK 3 0 3 6 8
BIOL 415 BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 6 8
BIOL 417 MANTARLAR VE ZEHİRLENME 3 0 3 6 8
BIOL 419 BİYOİNFORMATİK 3 0 3 7 9
BIOL 421 FUNGUS BİYOLOJİSİ 3 0 3 6 8

Minor İn Microbiolgy

Müfredat

1. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
0 0 0  0  0
 
2. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
0 0 0  0  0
 
3. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 201 GENEL MİKROBİYOLOJİ I   3 0 3  8  7
3 0 3  8  7
 
4. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 202 GENEL MİKROBİYOLOJİ II   3 0 3  4  7
3 0 3  4  7
 
5. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 301 GENETİK   3 0 3  5  7
3 0 3  5  7
 
6. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 307 MOLEKÜLER BİYOLOJİ   3 0 3  5  7
3 0 3  5  7
 
7. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 4XX TECHNICAL ELECTIVE I* 3 0 3  5  7
3 0 3  5  7
8. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 4XX TECHNICAL ELECTIVE II* 3 0 3  5  7
3 0 3  5  7
*TECHNICAL ELECTIVES MUST BE SELECTED FROM THE 3 CREDITS BIOLOGY COURSES SHOWN IN THE BELOW TECHNICAL ELECTIVELIST

Toplam Mezuniyet Kredisi: 18 / Toplam AKTS Kredisi: 32

BİLGİ: Aşağıdaki seçmeli derslerin hepsi açılmamaktadır. İlgili dönemde açılacak olan dersler ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz.

Seçmeli Dersler

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (3+0) 3 Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
BIOL 401 TOKSİKOLOJİ 3 0 3 8 8
BIOL 402 SUMMER TRAINING AND PRESENTATION 3 0 3 8 8
BIOL 403 MEDİKAL MİKROBİYOLOJİ 3 0 3 6 8
BIOL 404 İMMÜNOLOJİ 3 0 3 7 9
BIOL 405 VİROLOJİ 3 0 3 6 8
BIOL 407 MİKROBİYAL GENETİK 3 0 3 6 8
BIOL 408 KANSER BİYOLOJİSİ 3 0 3 6 8
BIOL 409 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE SEÇME KONULAR 3 0 3 6 8
BIOL 410 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ 3 0 3 6 8
BIOL 411 BİYOİSTATİSTİK 3 0 3 6 8
BIOL 415 BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 6 8
BIOL 417 MANTARLAR VE ZEHİRLENME 3 0 3 6 8
BIOL 419 BİYOİNFORMATİK 3 0 3 7 9
BIOL 421 FUNGUS BİYOLOJİSİ 3 0 3 6 8

 Yazıcı Dostu Sayfa    Arkadaşıma Gönder
Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2011, Salı
Yayın Tarihi: 28 Aralık 2010, Salı
Ziyaret Sayısı: 953987

Akademik TakvimÖğrenci Bilgi SistemiÜniversite AdaylarıErasmusBinotek KulubüFÜSEMUzaktan Eğitim
2010 © Fatih Üniversitesi
Tel: 0 212 866 33 00
Tüm hakları saklıdır
Fatih Üniversitesi Bilgiişlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Site ile ilgili istek ve hatalarınızı buraya tıklayarak iletebilirsiniz.